• screen.jpg
 • screen2.jpg
 • screen3.jpg
Το 1° Γυμνάσιο Μάνδρας συμμετέχει στον διαγωνισμό για το διεθνές βραβείο (the ISA award) που διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο


ΤΑΞΗ Β' 


 


                      ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


 

Εισαγωγή:                                                                            σελ. 8-11

                                                                                                                        

Περιλήψεις:  ραψωδίες  Α                                                  σελ. 17

                                               Γ                                                   σελ. 47

                                               Ζ                                                   σελ. 67

                                               Π                                                  σελ. 108-109

                                               Χ                                                  σελ. 138

                                               Ω                                                  σελ. 146-147

 

 

Κείμενο: ραψωδία  Α                                                          σελ. 18-45

                                     Γ                                                           σελ. 48-54

                                     Ζ                                                           σελ. 71-79

                                     Π                                                          σελ.  109-118

                                     Χ                                                          σελ.  139-145

                       

 

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ


 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

1.

 

Β

 

Γ

 

 

σελ.

11-13

2.

 

 

Β2

Γ

 

 

σελ.

18-21

3.

Α

Β1

Β2

Γ1

Γ2

 

σελ.

22-29

4.

 

Β1

Β2

Γ

 

 

σελ.

33-37

5.

Α

Β1

Β2

Γ1

Γ2

 

σελ.

38-43

6.

 

 

Β2

Γ

 

 

σελ.

48-51

7.

Α

Β1

Β2

Γ

 

 

σελ.

52-59

8.

 

 

Β2

Γ1

Γ2

 

σελ.

64-67

11.

Α

 

 

Γ

 

 

σελ.

84-85/ 88-89

12.

 

 

 

Γ

 

(όχι τα ανώμαλα επίθετα)

σελ.

95

13.

 

 

 

Γ

 

 

σελ.

103-105

15.

 

 

 

Γ1

 

 

σελ.

116-117

16.

 

 

 

Γ1

 

(όχι τις κτητικές αντωνυμίες)

σελ.

125

                                                            

 


                                                ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ


 

 ΚΕΦ.2:  Ενότητα 2.2, σελ.43,44,45

            Ενότητα 2.4, σελ.51-54

 

ΚΕΦ.4:  Ενότητα 4.2, σελ.78-82

            Ενότητα 4.3, σελ.84-87

 

 


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΑΛΛΙΚΑ 


 

Ενότητες:  4, 5, 6

σελίδες:  86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 113, 114,

                116, 117, 118, 130, 132, 136, 137, 138, 143.

σελίδες: 22, 53.


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ


 

 ΚΕΦΑΛΑΙΑ : 1, 3, 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19

                         21, 24, 25, 26, 27, 29, 30.    

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


 Κεφάλαια : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 27, 29.

  


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)

 

 

Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑ?ΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

 

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

σελ.

7-9

ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

 

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του

σελ.

16-18

2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717)

σελ.

19-21

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

 

Ι. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

 

 

1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

σελ.

23

2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο

σελ.

24-25

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

 

 

Ι. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

 

 

2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων

σελ.

34-35

3. Η βασιλεία του Μιχαήλ γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

σελ.

36-38

4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

σελ.

39-40

6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους

σελ.

43-44

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)

 

 

Ι. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

 

 

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

σελ.

55-56

3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών

σελ.

57-58

 

ΙΙ. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

 

 

1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

σελ.

59-61

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

 

 

1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

σελ.

65-66

2. Η Άλωση της Πόλης

σελ.

67-68

                                                                                                                                                                                                                                                                          


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


  

        Ινδιάνος Σιάτλ, « Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο»

 1. Γιώργος Ιωάννου, «Να? σαι καλά, δάσκαλε!»

 2. Άννα Φρανκ, «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»

 3. Ακριτικό, «Ο Διγενής»

 4. Δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς, «Θέλω να πα στην ξενιτιά»

 5. Δημοτικά τραγούδια της ξενιτιάς «Ξενιτεμένο μου πουλί»

 6. Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ, «Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού»

           Κ.Π. Καβάφης, «Θερμοπύλες»

 

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


  

 ΜΕΡΟΣ Α΄(ΑΛΓΕΒΡΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    1.2, 1.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:     2.1, 2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    3.3, 3.4

 

ΜΕΡΟΣ Β΄(ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:    1.3, 1.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:     2.1, 2.2, 2.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:    3.1, 3.3, 3.5

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


 

 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ολόκληρη,  σελ. 10-26

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α (Εισαγωγικά κείμενα): ΕΚΤΟΣ

                          Β (Εγκλίσεις- Χρόνοι):

                          Β1 (Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις),  σελ.32-33

                          Β2  (Οι χρόνοι του ρήματος), σελ. 33-36

                          Γ (Τα είδη των συνθέτων):

                          Γ1 (Τα είδη των συνθέτων) , σελ. 37-38

                          Γ2 (Η μορφή των συνθέτων- το συνδετικό φωνήεν), σελ. 38

                          Δ (Περίληψη κειμένου- Πλαγιότιτλοι), σελ. 39

                          Ε (Λεξιλόγιο) , σελ. 40

                          ΣΤ( Δραστηριότητες παραγωγής λόγου), σελ. 41

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α (Εισαγωγικά κείμενα), σελ. 44-47

                          Β (Ενεργητική και παθητική φωνή- Συζυγίες):

                          Β1 (Ενεργητική και παθητική φωνή), σελ. 48-49

                          Β2 ( Συζυγίες του ρήματος), σελ. 50-51

                          Γ: ΕΚΤΟΣ

                          Δ (Λεξιλόγιο), σελ. 53-54

                          Ε ( Δραστηριότητες παραγωγής λόγου), σελ. 55

 

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α (Εισαγωγικά κείμενα), σελ. 58-61

                          Β ( Οι διαθέσεις του ρήματος, Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα- Αντικείμενο):

                          Β1 (Οι διαθέσεις του ρήματος), σελ. 62-63

                          Β2 (Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα), σελ. 64-65

                          Β3 : ΕΚΤΟΣ

                          Γ ( Συνοχή ευρύτερου κειμένου), σελ. 69

                          Δ: ΕΚΤΟΣ

                          Ε (Δραστηριότητες παραγωγής λόγου), σελ. 71

 

5η ΕΝΟΤΗΤΑ:Α (Εισαγωγικά κείμενα): ΕΚΤΟΣ

                         Β (Οι βαθμοί των επιθέτων ? η σύγκριση):

                         Β1 (Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων), σελ. 77-80

                         Β2 ( Η σύγκριση), σελ. 80

                         Γ (Το β' συνθετικό), σελ. 81-83

                         Δ: ΕΚΤΟΣ

                         Ε (Λεξιλόγιο) , σελ. 85

                         ΣΤ (Δραστηριότητες παραγωγής λόγου), σελ. 86

 

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Α (Εισαγωγικά κείμενα) : ΕΚΤΟΣ

                          Β (Οι αντωνυμίες) :

                          Β1 (Οι αντωνυμίες), σελ. 90-91

                          Β2 (Οι προσωπικές αντωνυμίες), σελ. 91-92

                          Β3 (Οι άλλες αντωνυμίες), σελ. 92-93

                          Γ (Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων), σελ. 94-95

                          Δ (Λεξιλόγιο), σελ. 95

                          Ε (Δραστηριότητες παραγωγής λόγου), σελ. 96-97

 

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΟΣ

 

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΟΣ

 

9η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΟΣ

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ


 

1. Κεφ. 2 σελ. 26-27, 29-30, 38-41

2. Κεφ. 3 σελ. 43-51, 53-63.

3. Κεφ. 4 σελ. 65-70,   82-86

4. Κεφ. 5 σελ. 88-99, 109-113

    (εκτός ύλης: Περίπτωση Β σελ.91 [Δύναμη πλάγια] 

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ XHMEIA


 Ενότητα   1.2       (σελ. 15-17 και σελ. 19) 

 • Ενότητα   1.3       (σελ. 20-22)

 • Ενότητα   2.1       (σελ. 24-27)

  Ενότητα   2.2       (σελ. 30-34)

  Ενότητα   2.3       (σελ. 35-40)

  Ενότητα   2.6       (σελ. 48-50 και σελ. 52 πίνακας 4)

  Ενότητα   2.7       (σελ. 54-57)

  Ενότητα   2.8       (σελ. 58-59)

  Ενότητα   2.9       (σελ. 62-64 και σελ. 66)

  Ενότητα   2.10     (σελ. 68)

   

   


  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ


  1. Βιβλίο «Deutsch ein Hit 1» ενότητες 5, 6, και 7

   

    σελ: 64, 65, 66, 67, 72, 73, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96,    99, 100, 102, 111.

 • 2. Γραμματική:

   

  Άρθρο ein-: ονομαστική + αιτιατική

  άρνηση (nicht / kein-)

  ανώμαλα ρήματα: lesen, sehen, sprechen, essen, nehmen

  προστακτική

  Modalverben: k?nnen, m?ssen, d?rfen, wollen, m?chte, m?gen

  ανεπίσημη ώρα

   

   

   

   

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΓΓΛΙΚΑ


ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

STUDENTS? BOOK

Pages: 11, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, (grammar), 42, 45.

 WORKBOOK

 Pages:  6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (2.6), 33, 34, 35

 GRAMMAR:

Present Simple ? Present Continuous

Present Perfect Simple

Past Simple

Past Continuous ?used to

Past Perfect Simple

Positive , Comparative , Superlative degree of adjectives

 ΑΡΧΑΡΙΟΙ

 Student?s  book

4,  7,  11,  12,  16,    23,  24,  26,  27,  35,  36,  38,  39,  40,  41,  47,  48,  49,  50,  52,  53,  59,  60.

 

Workbook

p.  4,  6,  7,  8,  11,  14,  18,  19,  20,  21,  23,  28,  29,  30,  33,  36,  37,  38,  41,  42,  43.

 

Grammar

-Present  Simple-Present  Continuous

-Simple  Past

-Comparisons

-Modals

-Present  Perfect  Simple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Τάξη Β'. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by Joomla themes