• screen.jpg
 • screen2.jpg
 • screen3.jpg
Το 1° Γυμνάσιο Μάνδρας συμμετέχει στον διαγωνισμό για το διεθνές βραβείο (the ISA award) που διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο

 


 

ΤΑΞΗ Α'


  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  ΣΤΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ 


 

 ΑΡΧΑΡΙΟΙ

 Student?s  book

 p.  9.  10.  18,  21, 23,  27,  30,  36,  39,  59,  60,  62,  67,  69,  70,  71.

 Workbook

 11,  17,  18,  20,  24,  25,  34,  53,  56,  57,  58,  62,  64.

Grammar

 p.  145,  146,  147,  148,  150,  151.

 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

 

 STUDENTS? BOOK 

 

Pages : 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20,21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 36,37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 49,52,54.

 

WORKBOOK

 

Pages: 4,6,7,12, 13,14,15,17, 18, 19,20,23,24,25, 30, 31, 34 (3), 35, 36, 38, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 54, 58, 59.

 

GRAMMAR

 

Present Simple ? Present Continuous

 

Past Simple  -Past Continuous

 

Positive, Comparative, Superlative degree of adjectives

 

Countable Uncountable nouns ? quantifiers

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ


 Εισαγωγή:

 

1: Έπος: έννοια ? περιεχόμενο ? βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους.

3: Ο χρόνος, ο χώρος και ο κόσμος των ομηρικών επών σε σχέση και με την Ιστορία.

 

4: Οι αοιδοί, οι ραψωδοί και ο Όμηρος.

 

6: Βασικές ενδείξεις για την αξία των Ομηρικών Επών είναι?

 

7: Η επίσημη καταγραφή των Ομηρικών επών και η διαίρεσή τους σε ραψωδίες.

 

8: Τα βασικά θέματα και προβλήματα της Οδύσσειας.

 

Ενότητες:

 

Ενότητα 1η / Ενότητα 2η /Ενότητα 3η / Ενότητα 4η / Ενότητα 5η / Ενότητα 7η /
Ενότητα 8η  έως τους στίχους 251 /  Ενότητα 9η / Ενότητα 11η / Ενότητα 14η / και τη σελίδα 114.


  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ


 

                            Ενότητες                                                                                Σελίδες

                            2 (Α,Γ)                                                                                       14-16  και 18-19

                            3 (Α,Β,Γ)                                                                                   20-27

                            4 (Α,Β1,Β2,Γ)                                                                           28-35

                            5 ( Β2,Γ)                                                                                   40-43

                            6 (Α,Β1,Β2,Γ)                                                                           44-51

                            7 (Α,Β1,Β2,Γ)                                                                           52-59

                            8 (Β2,Γ)                                                                                    64-67

                            9 ( Γ)                                                                                         73-75

                           11 (Α,Β1,Β2,Γ)                                                                          82-89

                           12 (Β2,Γ1,Γ2)                                                                            93-97

                           13 (Γ1,Γ2)                                                                                 102-105

                           14 (Α,Β1,Γ)                                                                               106-109 

                                                                                                                             111-113

                           15 (Γ)                                                                                        118-119

                           16 (Γ)                                                                                        123-125

                           17 (Γ1,Γ2)                                                                                131-133

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ


 ΚΕΦ.1:  Ενότητα 1.1, σελ.18-2  | Ενότητα 1.2, σελ.21,22,23 | Ενότητα 1.3, σελ.25,26,27

 ΚΕΦ.2:    Εισαγωγή      σελ.38 |  Ενότητα 2.1  σελ.39 |  Ενότητα 2.4  σελ.45,46,48,5

 

 ΚΕΦ.3:    Ενότητα 3.2  σελ.60,61 |  Ενότητα 3.4  σελ.65-69, σελ.71          

 

 ΚΕΦ.4:    Ενότητα 4.4  σελ.87,88,90           

 

 ΚΕΦ.5:    Ενότητα 5.4  σελ.104,106,107

 

 ΚΕΦ.7:   Ενότητα 7.4   σελ.141,142,144

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ


 

Φύλλο Εργασίας  1   (σελ. 1-4)

Φύλλο Εργασίας  2   (σελ. 5-8)

Φύλλο Εργασίας  3   (σελ. 9-14)

 

Φύλλο Εργασίας  4   (σελ. 15-18)

 

Φύλλο Εργασίας  5   (σελ. 19-22)

 

Φύλλο Εργασίας  6   (σελ. 23-27)

 


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ


 

 

Ενότητες :  0, 1, 2

Σελίδες:  12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

 


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ  ΥΛΗ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ


  1. Βιβλίο «Deutsch ein Hit! 1»:  ενότητες 1, 2 και 3

  σελ:  17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52.    

  2. Γραμματική:

 Ομαλά ρήματα   π.χ. kommen, wohnen, κλπ. + hei?en, tanzen, arbeiten, finden

 • Ανώμαλα ρήματα:   sein, haben, fahren, schlafen
 • Αριθμοί από το 1 ως το 100
 • Προσωπικές αντωνυμίες
 • Προσωπικές ερωτήσεις   π.χ..  Wie hei?t du? , Wo wohnst du?  κλπ.
 • Επαγγέλματα   π.χ. der Schauspieler / die Schauspielerin  κλπ.
 • Μέλη οικογένειας  π.χ. der Vater, die Mutter

 


  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΟΛΟΓΙΑ


 

 Α1.1: σελ. 11

Α1.2: σελ. 13-14

Α1.3: σελ. 18

Β1.2: σελ. 36

 Β2.1: σελ. 40-41

 Β3.1: σελ. 48 (κίτρινο πλαίσιο)

 Β3.2: σελ. 51-52

 Β3.4: σελ. 58-59

 Β4.2: σελ. 72

 Β4.3: σελ. 74-75-76

 Β4.4: σελ. 78-79 (μόνο το σχήμα, δηλαδή, οροσειρές και ήπειροι)

 Β5.1: σελ. 82

 Γ1.1: σελ. 92

 Γ2.1: σελ. 110-111

 


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ 


 •  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η Εποχή του Χαλκού

             2. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός

             3. Ο Μινωικός Πολιτισμός

             5. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Αρχαϊκή εποχή

           2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος

          3. Η Σπάρτη

          4. Αθήνα: Από τη Βασιλεία στην Αριστοκρατία

             5. Αθήνα: πορεία προς τη Δημοκρατία

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ηγεμονία της Αθήνας

           1. Η Συμμαχία της Δήλου ? Η Συμμαχία όργανο της Αθηναϊκής Ηγεμονίας

2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται ? Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα

 

 1. 3.  Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες

 2. 4.  Η σύγκρουση της κοινωνίας ? Η καθημερινή ζωή

 3. 5.  Η διαδικασία της μόρφωσης ? Ο Αθηναίος και η εργασία ? Η Αθήνα γιορτάζει

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των Ελληνικών πόλεων

 

 1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου ? Ο Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.)

 2. Η εκστρατεία στη Σικελία (415-413 π.Χ) ? Ο Δεκελεικός πόλεμος (413-404 π.Χ.)

 3. Η ηγεμονία της Σπάρτης: Μία κυριαρχία σε αμφισβήτηση    

 

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ   


ΑΛΓΕΒΡΑ 

 ΚΕΦ. 1ο  :   1.2         1.3         1.4         1.5

 ΚΕΦ. 2ο  :   ΟΛΟ

 ΚΕΦ. 3ο  :   3.1

 ΚΕΦ. 6ο  :    6.2          6.3         6.4         6.5 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

ΚΕΦ.  1ο   :   1.3        1.4         1.5          1.6         1.7          1.8   1.9        1.10       1.11        1.13 

 

ΚΕΦ.  2ο   :   2.3         2.6

 

ΚΕΦ.  3ο   :   3.2

 

 

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


 

  

 1.         «Μανιτάρια στην πόλη»                      Ίταλο Καλβίνο              σελ.     12

 

2.         «Το πιο γλυκό ψωμί»                           Λαϊκό παραμύθι            σελ.     18

 

3.         «Ο παππούς και το εγγονάκι»              Λέων Τολστόι               σελ.     43

 

4.         «Νινέτ»                                                Ζωρζ Σαρή                     σελ.     45

 

5.         «Η Νέα Παιδαγωγική»                        Νίκος Καζαντζάκης       σελ.     92

 

6.         «Η ζωή στη Σύμη»                              Ευγενία Φακίνου            σελ.     100

 


 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


 

Ενότητα 1, μέρη: Γ ( Γ1, Γ2), Δ, Ε                                                              

σελ. 17-24

 

Ενότητα 2, μέρη: Γ,Δ,Ε                                                                                       

σελ. 34-38

 

Ενότητα 3, μέρη: Α, Β ( Β1, Β2, Β3, Β4), Γ ( Γ1, Γ2, Γ3, Γ4), Δ ( Δ1, Δ2), Ε  

σελ. 40-58  (εκτός η σελίδα 48) 

                                                                                                                     

Ενότητα 4, μέρη: Α, Β ( Β1, Β2), Γ ( Γ1, Γ2), Δ, Ε, ΣΤ, Ζ                                   

σελ. 60-80

 

Ενότητα 5, μέρη: Α, Β ( Β1, Β2, Β3), Γ, Δ, Ε, ΣΤ         

σελ. 82-98 

 

Ενότητα 6, μέρη: Α, Β ( Β1, Β2), Γ, Δ, Ε, ΣΤ       

σελ.100-110

 

Ενότητα 7, μέρη: Γ, Δ, Ε, ΣΤ    

σελ.117-122

 

Ενότητα 8, μέρη: Β ( Β1, Β2, Β3)   

σελ.127-131

  

Ενότητα 10, μέρη: Β ( Β1, Β2)     

σελ.153-155   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ο  Γυμνάσιο Μάνδρας

Εξεταστέα  Ύλη στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση

Τάξη: Α? Γυμνασίου                                                    Σχολικό Έτος:2014 ? 2015

 

Εισαγωγή:

1: Έπος: έννοια ? περιεχόμενο ? βασικά γνωρίσματα του ηρωικού έπους.

3: Ο χρόνος, ο χώρος και ο κόσμος των ομηρικών επών σε σχέση και με την Ιστορία.

4: Οι αοιδοί, οι ραψωδοί και ο Όμηρος.

6: Βασικές ενδείξεις για την αξία των Ομηρικών Επών είναι?

7: Η επίσημη καταγραφή των Ομηρικών επών και η διαίρεσή τους σε ραψωδίες.

8: Τα βασικά θέματα και προβλήματα της Οδύσσειας.

 

Ενότητες:

Ενότητα 1η / Ενότητα 2η /Ενότητα 3η / Ενότητα 4η / Ενότητα 5η / Ενότητα 7η /
Ενότητα 8η  έως τους στίχους 251 /  Ενότητα 9η / Ενότητα 11η / Ενότητα 14η / και τη σελίδα 114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2011 Τάξη Α'. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by Joomla themes